Polenergia Sprzedaż

Przygotuj proszę następujące dane:


Przygotuj proszę następujące dane:

Numer Klienta Twój indywidualny 8 cyfrowy numer, który znajdziesz na fakturze za prąd lub w wiadomości powitalnej e-mail, którą od nas otrzymałeś

Numer PESEL (jeżeli zakładasz konto prywatne)

lub NIP (jeżeli zakładasz konto firmowe)

Adres e-mail Przygotuj e-mail, który podałeś/aś przy zawieraniu umowy lub aneksu, to będzie Twój login do elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Dalej